Proizvodi

ENZIMI ZA PEKARSTVO, PIVARSTVO, VINARSTVO

Vanilin

Etilvanilin

Antipenušavac (prehrambeni kvalitet)

Elatin (240,180 & bluma)

Arome